Forsikring av drivstoff

Eier du drivstoffet og lurer på om du har riktige forsikringer? Det kan være lurt å få sjekket hva nettopp din forsikringsavtale dekker. Veldig mange har drivstoffet i kommisjon og forsikringsansvaret ligger da hos kjeden som eier drivstoffet.

Følgende forsikringer er viktig for deg:

 • Brann / tyveri av varer i tank

  Forsikring av varer dekker som hovedregel egne varer ved skader som følge av brann, vann eller tyveri. For bensinstasjoner ligger det skjerpede sikkerhetsforskrifter som må følges for ikke å få redusert erstatning etter en skade.

  Husk at drivstoffet i tanker må forsikres spesielt. Oppgi verdien på drivstoffet som tilsvarer fulle tanker når du kjøper forsikring.  

 • Ansvarsforsikring

  Eier du drivstoffet vil du også kunne være ansvarlig for skader drivstoffet påfører personer eller ting. 

  En vanlig ansvarsforsikring dekker rettslig erstatningsansvars for skader som påføres personer eller ting under utøvelse av din virksomhet. En slik forsikring bør du som hovedregel alltid ha. 

 • Miljøskade

  Miljøforsikring er en forsikring som dekker bedriftens ansvar etter naturmangfoldloven, noe som ikke er inkludert i vanlige ansvarsforsikringer for bedrifter.

  Naturmangfoldloven gir bedrifter et objektivt erstatningsansvar for skade på naturen. Det vil si at bedriften er ansvarlig for miljøskader, enten den kan klandres eller ikke. Bedriften kan dessuten bli ansvarlig hvis den ikke i tilstrekkelig grad har prøvd å unngå en skade. Ved en skade kan bedriften bli pålagt å betale for opprydding, i tillegg til kostnadene med å tilbakeføre naturen til slik den var før skaden. Forsikringen dekker bedriftens kostnader ved et slikt pålegg.