Forsikring av pumper og ladestasjoner

Eier du pumper / ladestasjoner og lurer på om du har riktige forsikringer? Det kan være lurt å få sjekket hva nettopp din forsikringsavtale dekker. Skade på drivstoffpumper og ladestasjoner er en av de hyppigste skadetilfellene vi opplever på bensinstasjoner. Forsikring av eiendeler (ofte omtalt som maskiner, inventar og løsøre) dekker som hovedregel virksomhetens egne verdier ved skader som følge av brann, vann eller tyveri. Det er viktig å påse at dere også har dekning for andre plutselige og uforutsette skader.

Følgende forsikringer er viktig for deg:

 • Tank og lekkasje

  Denne forsikringen dekker plutselig og uforutsett skade på forsikret tank og rørledning frem til nærmeste ventil. I tillegg til selve tanken dekker den tap av eller skade på innhold i forsikret tank:

  • ved utstrømning, ødeleggelse eller forurensning av væske ved erstatningsmessig skade på tanken.
  • ved forsømmelighet, skjødesløshet, feilmanøvrering eller ond vilje.

  Husk å oppgi verdien for gjennanskaffelse av nye tanker samt størrelse på tanken.

 • Ansvarsforsikring

  En vanlig ansvarsforsikring dekker rettslig erstatningsansvars for skader som påføres personer eller ting under utøvelse av din virksomhet. En slik forsikring bør du som hovedregel alltid ha. 

 • Miljøskade

  Miljøforsikring er en forsikring som dekker bedriftens ansvar etter naturmangfoldloven, noe som ikke er inkludert i vanlige ansvarsforsikringer for bedrifter.

  Naturmangfoldloven gir bedrifter et objektivt erstatningsansvar for skade på naturen. Det vil si at bedriften er ansvarlig for miljøskader, enten den kan klandres eller ikke. Bedriften kan dessuten bli ansvarlig hvis den ikke i tilstrekkelig grad har prøvd å unngå en skade. Ved en skade kan bedriften bli pålagt å betale for opprydding, i tillegg til kostnadene med å tilbakeføre naturen til slik den var før skaden. Forsikringen dekker bedriftens kostnader ved et slikt pålegg.