Forsikring av drivstofftanker

Eier du drivstofftankene til oppbevaring av drivstoff og lurer på om du har riktige forsikringer? Det kan være lurt å få sjekket hva nettopp din forsikringsavtale dekker.

Følgende forsikringer er viktig for deg:

 • Tank og lekkasje

  Denne forsikringen dekker plutselig og uforutsett skade på forsikret tank og rørledning frem til nærmeste ventil. I tillegg til selve drivstofftanken dekker den tap av eller skade på innhold i forsikret tank:

  • ved utstrømning, ødeleggelse eller forurensning av væske ved erstatningsmessig skade på tanken.
  • ved forsømmelighet, skjødesløshet, feilmanøvrering eller ond vilje.

  Husk å oppgi verdien for gjennanskaffelse av nye tanker samt størrelse på tanken.

 • Ansvarsforsikring

  En vanlig ansvarsforsikring dekker rettslig erstatningsansvars for skader som påføres personer eller ting under utøvelse av din virksomhet. En slik forsikring bør du som hovedregel alltid ha. 

 • Miljøskade

  Miljøforsikring er en forsikring som dekker bedriftens ansvar etter naturmangfoldloven, noe som ikke er inkludert i vanlige ansvarsforsikringer for bedrifter.

  Naturmangfoldloven gir bedrifter et objektivt erstatningsansvar for skade på naturen. Det vil si at bedriften er ansvarlig for miljøskader, enten den kan klandres eller ikke. Bedriften kan dessuten bli ansvarlig hvis den ikke i tilstrekkelig grad har prøvd å unngå en skade. Ved en skade kan bedriften bli pålagt å betale for opprydding, i tillegg til kostnadene med å tilbakeføre naturen til slik den var før skaden. Forsikringen dekker bedriftens kostnader ved et slikt pålegg.