Forsikring av vaskehall

Driver du en vaskehall og lurer på om du har riktige forsikringer? Det kan være lurt å få sjekket hva nettopp din forsikringsavtale dekker.

Følgende forsikringer er viktig for deg:

 • Ansvarsforsikring

  En ansvarsforsikring dekker rettslig erstatningsansvars for skader som påføres personer eller ting under utøvelse av din virksomhet. En slik forsikring bør du som hovedregel alltid ha. 

  Driver du vaskehall kan du risikere å bli holdt ansvarlig for skader på biler som har vært i vaskehallen.

  Dersom du får krav fra en kunde om å erstatte en skade som har oppstått i forbindelse med vask, er det viktig at du tar kontakt med ditt forsikringsselskap slik at du får profesjonell hjelp til å avgjøre om din virksomhet er erstatningsansvarlig eller ikke.

 • Maskinskader / Maskinavbruddforsikring

  Plutselig og uforutsette hendelser kan medføre skade på selve vaskemaskinen, og i verste fall ende med driftsstans. En maskinskadeforsikring vil dekker nettopp slike skader. Forsikring dekker både maskinskade og avbruddstap som følge av skader på maskinen. Slitasje eller mangel på vaskemaskinen vil derimot ikke være dekket.

 • Forsikring av eiendeler

  Vaskemaskinen kan totalt sett utgjøre store verdier, og bør forsikres mot uforutsette hendelser. Skjer det skader på utstyr som er kritisk for driften, kan det medføre store økonomiske konsekvenser. Med en forsikring for dine eiendeler, beskytter du virksomheten mot de økonomiske konsekvensene ved for eksempel brann, innbrudd eller vannskader.