Som følge av situasjonen med Korona viruset avventer Gouda Forsikring med å inngå nye avtaler for reiselivsbransjen. 

Virke har god dialog med Gouda Forsiking og vil se på muligheten for å lansere en ny forsikring i løpet av 2020.  

Forsikringsløsning Reise

Virke vurderer igjen  å lansere en spesialtilpasset ansvarsforsikring for bransjen. Dette er en forsikring som deker feil og mangler ved reisen. For at det skal være mulig å tilby denne forsikringen, er vi avhengig av at det er tilstrekkelig oppslutning og premievolum slik at dette blir bærekraftig over tid. Ta gjerne kontkat med oss dersom du er interessert. Tel. 40 00 20 21 eller e-post post@virkeforsikring.no

Utvidet ansvarsforsikring

I samarbeid med Gouda Forsikring kan det blir aktuelt å tilby en utvidet ansvarsforsikring som gir trygghet for reisearrangøren når uforutsette hendelser inntreffer.

Forsikringen dekker ansvar etter «Pakkereiseloven» og omfatter krav ved

 • Økonomisk tap forårsaket av mangler ved en pakkereise
 • Personskader
 • Skader på ting
 • Evakuering og søk

Eksempler på krav som kan dekkes av forsikringen

 • Hotell brenner ned – nytt bosted må skaffes
 • Konkurs hos flyselskapet – nye billetter må skaffes
 • Popartist dør - konsert avlyses
 • Reisende må evakueres på grunn av naturkatastrofer
 • Fotballkamp avlyses på grunn av uforutsette hendelser

Eksempler på hva forsikringen ikke dekker

 • Forsettlige handlinger
 • Kunders risikosport og legebehandling
 • Forsikringstakers konkurs eller insolvens
 • Tap som følge av varslede streiker

Få tilbud på forsikring

Med over 20 000 medlemmer i ryggen har Virke solid forhandlings kraft og fremforhandlet svært gode priser og vilkår.

Få et tilbud på forsikring