Spesialtilpasset forsikringer til produksjonsselskaper innen reklamefilm

Medlemmer av Produsentforeningen i Hovedorganisasjonen Virke tilbys nå en bransjetilpasset forsikringspakke til svært gunstige betingelser.

Forsikringspakken er tilpasset produksjonsselskap innen reklamefilm og utviklet i samarbeidet med medlemmer av Produsentforeningen i Virke. Forsikringene omfatter blant annet:

Filmproduksjonsforsikring – et utvalg av de viktigste dekningene

  • Dekker tap, ekstrautgifter og faktiske utgifter som følge av teknisk feil på utstyr eller menneskelig svikt – det vil si tap av digital eller analog master for lyd og/eller bilde (for eksempel: filmpositiver/negativer, digitale lagringsmedier, lydspor, videobånd eller annet digitalt eller analogt masterformat
  • Dekker kamera, teknisk utstyr, rekvisitter og lignende.
  • Dekker film som sendes til fremkalling
  • Avbestillingsforsikring for nøkkelpersoner NY*

Personalforsikringer – forsikringer av ansatte

  • Lovpålagt Yrkesskadeforsikring
  • Ulykkesforsikring (frivillig)
  • Dødsfall- og uføreforsikring (frivillig)
  • Reiseforsikringer (frivillig)
  • Pensjon 

Helt nytt er en særskilt avbestillingsforsikring* som dekker kostnader når en filmproduksjon må annulleres eller avbrytes dersom nøkkelpersoner utsettes for plutselige og uforutsette hendelser - for eksempel sykdom, ulykke eller død.


For medlemmer i Virke er premien svært gunstig, og ligger anslagsvis 15-20% under det markedet forøvrig tilbyr for sammenlignbare forsikringer.

Få tilbud på forsikring

Med over 20 000 medlemmer i ryggen har Virke solid forhandlings kraft og fremforhandlet svært gode priser og vilkår.

Få et tilbud på forsikring