Nå må vi forberede oss på flom!

Flomfaren er betydelig over store deler av landet. Mye snø i fjellet skal smelte og renne ut i elver og sjø. Været er fremdeles kaldt, men blir det brått varmere, vil vannføringen i vassdragene raskt bli stor. Alle som har lokaler og bygninger i utsatte områder må derfor forberede seg på eventuell flom.

Tips til hva du bør gjøre om det kommer et flomvarsel

  • Sørg for at avløp og kummer er åpne slik at vannet har fritt leide.
  • Se til at nærliggende bekker ikke er demmet opp av hageavfall, kvister eller andre gjenstander.
  • Rydd utearealet for møbler, løse materialer, verktøy og utstyr som kan bli tatt av vannet.
  • Er det fare for at vann kan komme inn i kjeller eller garasje, bør gjenstander løftes opp fra gulvet. Sett ting i hyller, reoler og plastbokser som tåler vann, og fjern kostbare gjenstander fra kjeller, lager eller underetasje.
  • Fjern løse tepper og annet løst gulvbelegg.
  • Hold dører og vinduer til kjeller og loft lukket. Dekk til med sandsekker om nødvendig.
  • Følg med på nyhetssendinger og meldinger fra lokale myndigheter. Ved storflom kan det bli iverksatt tiltak fra myndighetene.