Hva betyr koronapandemien for dine forsikringer?

Her finner du informasjon om hva koronasituasjonen betyr for dine forsikringer.

Har du spørsmål om dine forsikringer?

Virke Forsikring er her for å hjelpe – send epost til post@virkeforsikring.no eller ring 40 00 20 21

Avbestilling av reiser

 • Hva dekker reiseforsikringen?

  Dette er viktige å vite om reiseforsikring og avbestilling:

  • Avbestilling dekkes i tråd med UD´s reiseråd for utenlandsreiser.
  • Les mer om Utenriksdepartementets reiseråd her  
  • Reiseforsikringen vil dekke avbestilling så lenge det foreligger et reiseråd fra Utenriksdepartementet på tidspunktet du skal reise, forutsatt at reisen ble bestilt da landet var grønt/gult.
  • Reiser du til et land når reiserådet er opphevet, dekkes alle skader som vanlig, også de som har sammenheng med koronasituasjonen.
  • Vær oppmerksom på at forsikringen ikke dekker fremskyndet hjemreise eller tapte feriedager dersom ferien avbrytes på grunn av endring i smittesituasjonen eller nye reiseråd for landet du befinner deg i (for eksempel at det går fra å være gult til å bli rødt).
  • Dersom din reise er kansellert, har du krav på refusjon fra flyselskap / reisearrangør.
  • Husk at du alltid må avbestille reisen hos reisearrangør / flyselskapet før du kan søke om erstatning under reiseforsikringen. Det er kun det du eventuelt ikke får refundert av flyselskap / reisearrangør, du kan søke om å få dekket på reiseforsikring.
 • Dekkes avbestilling av innenlandsreiser?

  • Forsikringen dekker ikke avbestilling av innenlands overnatting som følge av myndighetenes reiserestriksjoner, eller fordi du sitter i karantene uten å være syk. Forsikringen dekker avbestilling av forhåndsbetalt overnatting i Norge, hvis du ikke kan reise fordi du blir akutt og uventet syk.
  • For Tjenestereiser som skal skje til konferanser, møter, seminarer eller andre jobbrelaterte samlinger, som blir avlyst av arrangøren pga Covid-19, vil dette være dekket som en gyldig avbestillingsgrunn. Dette er uavhengig av hvor samlingen skal skje, men forutsetter at det er arrangøren som kansellerer samlingen og må kunne dokumenteres ved innsendelsen av skaden.  Arrangementer, i regi av deg som arbeidsgiver er ikke dekket dersom dere selv kansellerer arrangementet.
  • Norske myndigheters anmodning om å unngå innenlandsreiser, er for å begrense spredning av koronasmitte. Dette omfattes ikke av forsikringen og avbestilling av innenlandsreiser dekkes derfor ikke. Hvis en flyreise er kansellert av flyselskapet, har du krav på refusjon fra flyselskap/reisearrangør.
 • Gjelder reiseforsikringen hvis jeg reiser til land hvor det fortsatt er utstedt reiseråd fra UD?

  Forsikringen gjelder ikke for krav som relaterer seg til Covid-19 da dette er en kjent risiko før utreise.

  For hendelser som ikke har sammenheng med Covid-19, gjelder forsikringen som normalt. Vær oppmerksom på  at muligheten for hjelp å få på reisen kan være svært begrenset som følge av bl.a. reduserte transportmuligheter og mindre sykehuskapasitet.

 • Hvordan melder jeg inn erstatningskrav?

  • Du kan søke om erstatning for tapte utgifter ved å melde saken din på nett. Dette kan du gjøre inntil ett år etter at det aktuelle reiserådet ble utstedt. Du melder saken din her 
  • På grunn av stor pågang, anbefaler vi at du venter med å melde saken din dersom du skal reise 30. juli eller senere.
  • Det kan dessverre ta tid før du får svar på din henvendelse.  Alle får hjelp, og alle som har krav på erstatning vil få pengene sine etter hvert. Takk for at dere er tålmodige!

De ansatte

 • Hva skjer med personalforsikringene når ansatte permitteres?

  Vi anbefaler at alle personalforsikringer opprettholdes for de ansatte under permittering. De ansattes omfattes fortsatt av arbeidsgiveransvaret og arbeidsforholdet består, og det er kun midlertidig arbeidsstans.

 • Hva skjer med pensjon når de ansatte permitteres?

  For pensjonsavtalen er det ulike bestemmelser om medlemskap opprettholdes eller ikke under permittering. Lurer du på hva som gjelder for din virksomhet, bør du sjekke hva som står i avtalen eller kontakte ditt pensjonsselskap for å finne ut av dette. Husk at det er arbeidsgivers plikt å sørge for at lovpålagt pensjon er på plass, og det er derfor viktig at dette følges opp dersom pensjonen blir midlertidig stoppet. Har du pensjon gjennom Storebrand – klikk her

 • Hva skjer med AFP når den ansatte permitteres?

  Permitterte regnes som ansatte i AFP sammenheng og taper ingen rettigheter.

  Ønsker du mer informasjon om Avtalefestet pensjon (AFP) - les mer her

 • Kan vi benytte Behandlingsforsikringen?

  For alle som har Behandlingsforsikring gjennom Virke-avtalen minner vi om mulighet for å benytte helsetelefon med sykepleier  samt videokonsultasjon med lege.

  Det er mange som i disse tider har behov for dialog med psykolog og dette er også omfattet av forsirkingen.

  Behandling som følge av Koronasmitte er IKKE dekket. Det er det offentliges ansvar.

  Mer informasjon finner dere her.

 • Er ansatte dekket av yrkesskadeforsikringen ved hjemmekontor?

  Forsikringsselskapene dekker yrkesskader som oppstår ved bruk av pålagt hjemmekontor. Man lemper litt på reglene om at det må være en klar avtale om dette mellom arbeidsgiver og arbeidstaker i den spesielle situasjonen Norge er midt opp i. Vi har alle et pålegg fra regjering og arbeidsgiver om å benytte hjemmekontor så langt dette er mulig. 

  Yrkesskadeforsikringen vil dekke den ansatte under utøvelse av arbeide for arbeidsgiver. Under pålagt hjemmekontor vil arbeidsplassen være den plass i huset/leiligheten der arbeid for arbeidsgiveren utføres.

  Det kan dog være en krevende grensegang mellom hva som defineres som yrkesutøvelse og fritid ved bruk av hjemmekontor. Tilfeller som oppstår i gråsonen vil bli behandlet individuelt. Hvordan skal f.eks. dobesøk, kaffehenting, lunch mm. defineres. Private gjøremål som henting av post, lufting av hund, oppfølging av barn ol. vil ikke bli definert som yrkesskade selv om det inntreffer innenfor det som er definert som arbeidstid. Har man i tillegg til yrkesskadeforsikring dekket kollektiv fritidsulykke vil denne forsikringen normalt sett fange opp hendelser som ikke er definert som yrkesskade.

Bedriftsforsikringer

 • Hva gjør jeg når virksomheten midlertidig stenger helt eller delvis?

  Ingen vet hvor lenge vi blir berørt av koronapandemien, og uavhengig av situasjonen har de aller fleste virksomheter store verdier som bør forsikres. Uforutsette hendelse kan skje selv om du holder helt eller delvis stengt, og da trenger du også forsikring. Brann, vannskader eller tyveri er fortsatt en risiko som vi må beskytte oss mot, og konsekvensene av dette kan bli dramatisk hvis verdiene ikke forsikres. Sørg også for at bygninger og andre verdier er godt sikret dersom lokaler står tomme.

  Virke anbefaler at alle opprettholder de vanlige forsikringene for å trygge verdiene, og for å være forberedt til å fortsette alminnelig drift!

 • Hva dekker driftstapsforsikringen dersom vi må stenge eller redusere åpningstider?

  Driftstapsforsikringen gir erstatning for tap ved helt eller delvis redusert drift, men bare når dette er en følge av en erstatningsmessig skade på forsikret bygning eller eiendeler. Eksempelvis ved brann- eller vannskader. 

  Driftstap som er en følge av myndighetenes tiltak for å hindre spredning av koronaviruset, er derfor ikke dekket. Krav om stenging eller avlysning av arrangementer dekkes ikke.

  Det er også et generelt unntak for skader som er en følge av blant annet virus. Det betyr at heller ikke driftstap som er en følge av desinfisering av lokalene eller annen direkte påvirkning av viruset vil være dekket.

 • Er det mulig å kjøpe en ekstraforsikring som dekker driftstap som følge av koronaviruset?

  Vi har dessverre ikke en forsikring som vil dekke et eventuelt driftstap der bedriften må stenge på grunn av koronaviruset eller annet virus.

 • Er bedriftens utstyr forsikret når de ansatte låner det med seg hjem?

  Dersom bedriftens utstyr er forsikret gjelder den også når den ansatte tar det med hjem. Forsikringen gjelder i Norden og samlet forsikringssum for alle eiendeler står i forsikringsvilkåret. 

  Ta kontakt med ditt forsikringsselskap hvis du trenger hjelp.

 • Bør vi gjøre endringer i forsikringene dersom driften har stoppet opp eller blitt endret?

  Ta kontakt med oss slik at vi sammen finner den beste løsningen og er trygge på at dere er godt nok forsikret. 

Virksomheter med lett omsettelige varer som tobakk / snus

 • Hvordan sikre lett omsettelige varer i lokaler som stenges helt eller delvis?

  Dersom du driver en bensinstasjon eller kiosk som selger tobakk / snus er det egne retningslinjer for sikring dersom du skal holde stengte deler av døgnet. 

  Det er viktig at stasjonen og kiosken er sikret riktig når den er ubemannet for å unngå redusert eller ingen erstatning ved innbrudd.

  Alle oppfordres til å følge sikringstiltakene som forsikringene krever.  Er dere i tvil om tiltakene er gode nok, sørg uansett for trygge rutiner for oppbevaring av nøkler og tobakk. Ekstra lås og regelmessig tilsyn er også gode tiltak når lokalene er stengt.

  Vi anbefaler at den enkelte stasjon tar kontakt med sitt forsikringsselskap for å avklare bruk av sonesikring.

  Ved bruk av sonesikring må alle tobakksvarer flyttes til sikker sone som tilfredsstiller alle krav i henhold til B2 som vist under. 

  Merk! Kravene gjelder uavhengig av forsikringsleverandør.  Under vil dere se krav til sikring som stilles til en stengt bensinstasjon.

  Dører, porter og luker   

  • Skal være låst med minst 2 stykk låsenheter hvorav en kan ha innvendig knappvrider.
  • Skal minst ha samme styrke og stivhet som en 35 mm kompakt tredør.
  • Som er utadslående, skal være sikret med minst to bakkantbeslag, eller annen sikring med tilsvarende styrke og funksjon.
  • Som har trekarm, skal alltid være sikret med minst to bakkantbeslag.

  Vinduer og glass inkludert glass i dører

  • Glass med underkant lavere enn 4 meter over terreng, konstruksjon eller gjenstand som gir adkomst/innklatringsmulighet, skal være sikret med gitter eller være FG-godkjent minimum klasse P4A.
  • Dersom lokalene er sikret med FG-godkjent innbruddsalarm minimum Grad 3 med skallsikring, kan utstillingsvinduer mot offentlig sted være usikret. Den samlede verdi av varer nærmere enn 1,5 m fra usikrede glassflater skal ikke overstige NOK 10 000. 

  Sonesikring

  • Kravene til sikring kan begrenses til å omfatte de tyveriattraktive varene etter avtale med forsikringsselskapet. Virksomheten for øvrig kan da være beskyttet etter beskyttelsesklasse B1.
  • Begge områder skal være sikret med innbruddsalarm minimum Grad 3. 

  Virke jobber kontinuerlig med å se på alternative løsninger til hvordan dette kan løses for de berørte stasjonene. Dersom du har spørsmål eller ønsker veiledning kan du sende e-post til 

 • Hva er godkjente låser og safer?

  For virksomheter som oppbevarer lett omsetlige varer som tobakk / snus anbefales det at disse varene låses inn i safe når butikken er ubetjent. Dette gjelder dersom ikke butikken tilfredsstiller B2 kravene. B2- kravene finner du her. 

  Dere vil kunne finne leverandører og produkter som tilfredsstiller kravene fra forsikringsselskapene ved å gå inn på FG sine sider.

  For å lese mer om dette - Klikk her

 • Hvordan oppbevare nøkler?

  Dersom nøklene skal oppbevares i butikken må de ligge i en godkjent avlåst oppbevaringsenhet. Godkjente nøkkelskap finner dere ved å søke på produkter på siden til FG - siden finner du her

  Dersom dere tar med seg nøkler bort fra forsikringsstedet, stiller vi ingen andre krav enn at det må være forsvarlig håndtering av dem.