Alminnelig ansvarsforsikring

Ansvarsforsikringen er en trygghet for din bedrift hvis virksomheten påfører andre en skade.

Få tilbud på forsikring

Bli kontaktet for et godt tilbud

Hva skjer med bedriften hvis et produkt eller en ansatt volder skade på andre?

Dette dekker en alminnelig ansvarsforsikring:
  • Bedriftens rettslige erstatningsansvar for fysisk skade på person eller ting.
  • Økonomisk tap som er en følge av en dekningsmessig fysisk skade.
  • Saksomkostninger ved behandling av erstatningskrav som er dekket av forsikringen.

Vår ansvarsforsikring dekker både produktansvar (ansvar for skade som skyldes mangler eller egenskaper på produkter du leverer) og bedriftsansvar (ansvar for skade som bedriften eller ansatte forårsaker under produksjon eller oppdrag), og er aktuell for alle typer næringsvirksomhet.

Kontakt oss