Det tapet som dekkes med en avbruddsforsikring, er forskjellen mellom det resultat som ville vært oppnådd uten skade, og det faktiske oppnådde resultatet i avtaleperioden. Forsikringssummen beregnes av budsjettall for det kommende regnskapsår. Vi kan hjelpe dere med avbruddsforsikring og andre gode forsikringer som sørger for å redusere deres driftstap etter en erstatningsmessig skade.