Slik kan du forebygge sykefraværet

Vår erfaring er at behandlingsforsikringen bidrar til to viktige faktorer.

 • For det første bidrar det til at de ansatte føler seg godt tatt vare på og at helsen deres blir tatt på alvor. Ofte er det slik at vi gir litt mer tilbake når vi selv føler oss godt ivaretatt.

 • For det andre får de ansatte den hjelpen de behøver når de behøver det. Vi vet at rask behandling er en viktig faktor for hvor langt sykefraværet blir. Derfor har vår samarbeidspartner, Sparebank1, en garanti på behandling innen 10 virkedager på samtlige av deres behandlinger og 15 virkedager på operasjons- eller sykehusbehandling.

Du får også en personlig sykepleier som følger deg fra første stund. Forutenom råd- og veiledning hjelper også sykepleieren til med alt det praktiske, som for eksempel bestilling av billetter, booking av transport og overnattinger, slik at du kan ha fult fokus på å bli frisk igjen.

Ny forskning

Forskere ved UiO har funnet ut at sykefraværet er i snitt 0,4 til 0,5 prosentpoeng lavere i virksomheter med behandlingsforsikring. 

De siste årene har sykefraværsprosenten ligget relativt stabilt på mellom 6,2 og 6,5 prosent, jf. NAVs sykefraværstatistikk. En reduksjon på 0,4 prosentpoeng vil da kunne ha stor betydning for en virksomhet.

Psykiske plager

15 prosent av sykefraværet i Norge skyldes psykiske plager. Men i dag er det svært lang ventetid for å få time med en psykolog i det offentlige helsevesenet, snittet ligger opp mot 12 uker. Spesielt for lette til moderate plager.

Med Behandlingsforsikring garanteres det for behandling hos psykolog senest innen 10 dager. Erfaringen viser at det ofte går raskere enn dette også.

Muskel- og skjelettplager

De fleste er allerede veldig flinke til å bruke tilbud knyttet til fysikalsk behandling gjennom Behandlingsforsikringen. Det er tall som henger tett sammen med det totale sykefraværet. Muskel og skjelett plager står for 35 prosent av det totale sykefraværet i Norge.

Med Behandlingsforsikring Bonus får deres ansatte kostnadsfri tilgang til eksempelvis fysioterapeuter og kiropraktorer innen kort tid. 

Bedriftens opplevelse

Vi forventer at innføring av helseforsikring med helsetelefon og videolege, vil gi redusert fravær, samtidig som rask behandling vil ha en positiv effekt på sykefraværets lengde.

Hindre fravær

Helsetelefonen Videolege
 • lavterskeltilbud
 • døgnkontinuerlig tilgang
 • enkelt å bruke
 • raskt svar
 • geografisk uavhengig
 • lavterskeltilbud
 • enkelt å bruke
 • raskt svar
 • geografisk uavhengig

Trygghet for egen og familiens helse, og trygghet for å gå på jobb.

Korte ned fraværsperioden

Rask tilgang til: Rehabilitering
 • spesialist
 • bildediagnostikk
 • behandlere (fysio, manuell, kiro)
 • operasjoner
 • psykolog/psykiater
 • misbrukavvenning (rus/spill)
 • Rehabilitering og opptreningsløp utarbeides av behandler og ansatt i fellesskap

Raskt til behandling, tett oppfølging av sykepleier og raskere tilbake på jobb.

Få tilbud på forsikring

Med over 20 000 medlemmer i ryggen har Virke solid forhandlings kraft og fremforhandlet svært gode priser og vilkår.

Slik kom daglig leder Johan Skjeivik raskt tilbake i jobb da han selv ble sykemeldt med en slitasjeskade