Forsikringen er en utvidelse som omfatter maskinskade på vaskemaskin, drivstoffpumper og IT-utstyr samt maskinavbrudd etter erstatningsmessig maskinskade på vaskemaskin.