Endringer i årsavgiften for kjøretøy

Årsavgiften for kjøretøy blir erstattet med Trafikkforsikringsavgift til staten fra 1.1.2018 og skal nå kreves inn av forsikringsselskapene sammen med forsikringen av kjøretøyet.

Her finner du spørsmål og svar om den nye ordningen.

 • Hva er trafikkforsikringsavgift?

  Trafikkforsikringsavgift er en avgift til staten og erstatter årsavgiften. Forsikringsselskapene er pålagt å kreve inn trafikkforsikringsavgift på vegne av staten på ansvarsforsikrede kjøretøy. Trafikkforsikringsavgift kreves inn sammen med den obligatoriske ansvarsforsikringen på kjøretøy under 7500 kg.

 • Når skal jeg betale trafikkforsikringsavgift til staten?

  Fra 2018 skal Trafikkforsikringsavgift betales samtidig med forsikringspremien. Betaler du forsikringen hver måned, gjør du det samme med trafikkforsikringsavgift. En forsikringsavtale som løper inn i 2018 skal ha med trafikkforsikringsavgift. Virke Forsikring vil kreve inn den delen av avgiften som gjelder for 2018 i slutten av 2017. Har du månedlig betaling vil trafikkforsikringsavgift komme med på hver faktura fra og med hovedforfallet i 2017. Årsavgiften for 2017 vil du motta på vanlig måte.

 • Hva skjer om jeg selger kjøretøyet mitt?

  Du skal bare betale trafikkforsikringsavgift fram til datoen for omregistrering. På samme måte som i dag er det viktig at både selger og kjøper undertegner og leverer melding om eierskifte til Statens vegvesen. Hvis salgsmeldingen ikke er riktig utfylt, vil selger fortsatt stå som ansvarlig for kjøretøyet og alle framtidige krav knyttet til kjøretøyet vil gå til selger.

 • Hva skjer hvis jeg sier opp forsikringen eller bytter forsikringsselskap?

  Du skal bare betale trafikkforsikringsavgift til Virke Forsikring så lenge bilen din er forsikret hos oss. Hvis du avslutter kundeforholdet, beregnes avgiften frem til datoen for oppsigelsen. Har du betalt for mye, får du pengene tilbake.

  Trafikkforsikringsavgiften til staten vil følge forsikringsforholdet. Bytter du selskap, vil både avgiften og forsikringen stoppe hos det gamle selskapet, og begynne å løpe hos det nye.

 • Hva skjer hvis jeg ikke betaler trafikkforsikringsavgiften?

  Hvis du ikke betaler forsikringspremien eller trafikkforsikringsavgiften, vil vi sende purringer, si opp forsikringen og sende kravet til inkasso. Bilen vil bli avskiltet hvis politiet kontrollerer den.

Få tilbud på forsikring

Med over 20 000 medlemmer i ryggen har Virke solid forhandlings kraft og fremforhandlet svært gode priser og vilkår.