Vi hadde trolig gått konkurs om vi ikke hadde skiftet pensjonsordning

Da Ann Iren Skogen lette etter en ny pensjonsavtale for Stiftelsen Holmenkollen Dagsenter og Boliger, var det ikke bare for å berge bedriften økonomisk – hun ønsket også å gi personalet en trygg og god pensjonsordning som svarte til stiftelsens høye ambisjoner som arbeidsgiver. Redningen fant hun gjennom hovedorganisasjonen Virke.

virke3_11.jpg

På taket av Oslo, med utsikt over hele byen, ligger Stiftelsen Holmenkollen Dagsenter og Boliger. I dag er hagen bak det gule huset dekket av snø, men om sommeren er området fylt av grønne vekster som beboerne fritt kan forsyne seg av.

Den store trebygningen fra 1920-årene tar daglig imot ulike grupper og brukere med sammensatte funksjonshemminger. Her får de tilgang til skreddersydde opplegg og mangfoldige aktiviteter. På samme eiendom ligger avlastningsboligen, som brukere kommer hjem til etter barnehage, skole eller andre dagtilbud.

Stiftelsen består totalt av seks avdelinger; Øvreseter ved Frognerseteren, Aslakveien på Røa, og Setra vei i Holmenkollen – som vi besøker, samt tre boenheter på samme område. Den har eksistert siden 1965, og Ann Iren Skogen er den som har jobbet her lengst.

- Ann Iren Skogen, daglig leder i Stilftelsen Holmenkollen Dagsenter og Boliger

– Jeg startet i 1986, som miljøterapeut på Øvreseter – en jobb som var helt fantastisk! Naturen ved Øvresetertjern benyttes flittig av brukerne og personalet, og det er nærmest som en fjellstue der oppe, forteller Skogen.

På den tiden var hun den eneste av de ansatte med bakgrunn som vernepleier. Kompetansen hennes ble lagt merke til, og hun fikk mange spennende utfordringer. Det tok ikke lang tid før hun gikk inn i ledelsen, og etter videreutdanning endte hun til slutt opp som daglig leder for stiftelsen.

- Utgiftene vokste inn i himmelen.

Ann Iren Skogen,
daglig leder i Stilftelsen Holmenkollen Dagsenter og Boliger
Foto: Jonas Lisether/NewsLab

«DET GULE HUSET»: Hovedhuset til Holmenkollen Dagsenter og Boliger i Setra vei er en gammel gård full av historie, som på folkemunne kalles «det gule huset».

– Personalet er den viktigste ressursen vi har

I dag teller stiftelsen rundt 220 ansatte, med en snittalder i nedre del av 30-årene.

– Den viktigste ressursen vi har her, er personalet. De gjør en kjempejobb for våre brukere, til alle døgnets tider.

For de ansatte på Holmenkollen Dagsenter og Boliger er de færreste dager like. Ofte består arbeidet på dagtid av utflukter, aktiviteter og opplæring i dagliglivets ferdigheter. Arbeidsdagen fortsetter i boligene på kveld og natt, og går for enkelte langt utover den typiske ni til fem-jobben.

– Her er det høyt under taket med mye latter og humor i hverdagen. Men arbeidet kan også være veldig utfordrende. I tillegg til at jobben er fysisk tung, er den også belastende i form av utagering og støy, og derfor er det veldig viktig for oss å ivareta de ansatte, forteller Skogen.

Foto: Jonas Lisether/NewsLab

HAGEN: Ann Iren Skogen viser frem hagen med tilhørende utsikt over Oslo, og peker ned mot Avdeling Aslakveien i det fjerne. På sommeren kan beboerne fritt plukke urter for å bruke i matlagingen.

Viktige fordeler for de ansatte

Stiftelsen stiller derfor strenge krav til seg selv som arbeidsgiver, og har lagt vekt på at også pensjonsordningene skal være gode.

Stiftelsen hadde tidligere offentlig tjenestepensjon, men ordningen ble for dyr, og det var vanskelig å oppnå forutsigbarhet i hvor mye som skulle settes av til pensjon.

– Utgiftene vokste inn i himmelen. Vi ville sannsynligvis gått konkurs om vi ikke hadde gjort endringer i pensjonsordningen vår, forteller Skogen.

For at stiftelsen skulle kunne fortsette å tilby viktige tjenester for sine brukere og samtidig opprettholde gode vilkår for de ansatte, måtte det gjøres endringer.

Sommeren 2018 ble det derfor fattet et vedtak om at stiftelsen måtte gå over til en ny pensjonsordning. Holmenkollen Dagsenter og Boliger er medlem av Hovedorganisasjonen Virke, og fikk besøk av Virkes pensjonsekspert, Tom Wedvik, for å få presentert de ulike mulighetene.

– Tom kom til oss og presenterte den forsikrede tjenestepensjonen, som tilbys av to forskjellige aktører. Vi fikk det beste tilbudet i Storebrand.

-Det er en mer fleksibel og smidig løsning, både for de ansatte og for arbeidsgiver.

Tom Wedvik,
fagsjef innen pensjon i Hovedorganisasjonen Virke

Smertefri overgang

Mange tenker at det er mye administrasjon ved bytte av pensjonsordning. Men ifølge Skogen var prosessen svært overkommelig – noe som var kjærkomment i en travel arbeidshverdag.

– Overgangen var helt smertefri. Det er selvfølgelig noe papirarbeid, men det var veldig enkelt. Storebrand fortalte oss akkurat hva som skulle gjøres.

Personalet var med hele veien, for at også de skulle ha full forståelse av den nye ordningen.

Under et informasjonsmøte kom to representanter fra Storebrand for å informere de ansatte om endringene. Møtet skulle vise seg å bli en åpenbaring for det unge mannskapet.

– Det er veldig mange som hele tiden sier at pensjon er så komplisert. Og når du først har lansert den oppfatningen, tror jeg du skremmer folk i stedet for å få dem til å høre etter. Representantene fra Storebrand var kjempeflinke til å forklare på en enkel og god måte hvordan det hele henger sammen, sier Skogen, og fortsetter:

– De ansatte fortalte i ettertid at det var første gang de virkelig forstod pensjon. De syntes det var godt å få det forklart på en så enkel måte. Også vet de ansatte at de alltid kan kontakte Storebrand, eller gå inn i Bedriftsportalen, hvis det er noe de lurer på, forteller Skogen.

Bedre tilpasset dagens samfunn

Tom Wedvik, fagsjef innen pensjon i Hovedorganisasjonen Virke, opplever at stadig flere av medlemmene deres går over til forsikret tjenestepensjon.

– Forsikret Tjenestepensjon Virke er bedre tilpasset dagens samfunn enn den offentlige tjenestepensjonen. Det er en mer fleksibel og smidig løsning, både for de ansatte og for arbeidsgiver, forteller Wedvik.

Han hjelper medlemmene med å starte overgangen til en ny pensjonsordning, og har forståelse for at tanken på forandring kan virke avskrekkende.

– Det er alltid enklere å fortsette med ting som de er. Men de aller fleste som har gått over opplever at overgangen har vært enklere enn forventet.

GODT FORNØYD: Fagsjef Tom Wedvik synes Forsikret Tjenestepensjon Virke er en fleksibel og smidig løsning.

– Vi er i fullstendig trygge hender

Et halvt år etter overgangen føler Ann Iren Skogen seg trygg på at avgjørelsen om å velge Forsikret Tjenestepensjon Virke var både riktig og viktig for stiftelsen.

– For oss har dette vært lønnsomt. Det tar litt tid før man ser den virkelige effekten, men vi begynner å merke det allerede. Ikke minst i at vi har fått mye større forutsigbarhet.

– Vi er i fullstendig trygge hender, og det føler personalet også, avslutter Skogen.

Dette er Forsikret Tjenestepensjon Virke:

  • En tjenestepensjonsordning etter tjenestepensjonsloven, med årlig garanti og garantert regulering.
  • En hybridpensjon der det spares 5 prosent (+2 prosent trekk fra arbeidstaker) av ansattes lønn inntil 12 G.