Reiseforsikring

Reiseforsikring hos Virke er en av markedets aller beste. Høye forsikringssummer, lang reisevarighet, få unntak og unike dekninger ivaretar både bedriften og de ansatte på en svært god måte når de er på reise. Reiseforsikring dekker tjenestereise for ansatte, og kan utvides til å dekke ferie- og fritidsreiser for den ansattes familie. Forsikringen gjelder for reiser i hele verden fra du forlater hjemmet eller jobben.

Kjøp reiseforsikring. Gi dine ansatte økt trygghet på tjenestereiser og ferie- og fritidsreiser.

Bli kontaktet for tilbud

Koronasituasjonen – dette dekker reiseforsikringen

Uansett hvor og hvordan du velger å feriere, så har du gyldig reiseforsikring på reiser i hele verden uavhengig om et land er markert rødt på FHI sitt kart. Det er fortsatt begrensninger i avbestillingsdekningen for reiser til røde land. Vær oppmerksom på at reiseforsikring ikke dekker merutgifter i forbindelse med innreisekarantene til Norge og innreisenekt, samt karanteneplikt som følge av utenlandske myndigheters retningslinjer.

Finn mer informasjon om Covid-19 og forsikring

Noen av de viktigste dekningene er:

  • Reisegods - Dekker tap og skade på ditt personlige reisegods, samt arbeidsgivers effekter.
  • Medisinske behandlingsutgifter og assistanse - Gir dekning for medisinske behandlingsutgifter og assistanse på reise.
  • En omfattende ulykkesdekning - Vår reiseforsikring inkluderer ulykkesforsikring som dekker ulykkesdødsfall og livsvarig medisinsk invaliditet, samt en rekke tilleggsdekninger.
  • Forsinket bagasje - Ingen karenstid
  • Avbestilling og avbrudd - Dekker kostnader i forbindelse med avbestilling og avbrudd. Utvidet dekning ved avbestilling av tjenestereise.

Produktfordeler

Reiseforsikring har mange produktfordeler for både bedriften og den ansatte. Blant annet:

  • Kidnapping- og konsultasjonsdekning - Denne dekningen er inkludert på tjenestereiser.
  • Bredere dekning for familien - Barn inntil 21 år, av den ansatte og/eller dens ektefelle / samboer / registrert partner med felles folkeregistrerte adresse er dekket. Barn under opphold i avlastningshjem er også dekket. 
  • Skadebehandling - Profesjonell skadeavdeling med høyt servicenivå, bred erfaring og effektiv skadebehandling.
Illustrasjon med en to medarbeidere som snakker om økonomi

Få tilbud på forsikring

Med over 20 000 medlemmer i ryggen har Virke solid forhandlingskraft og fremforhandlet svært gode priser og vilkår.

Få tilbud på forsikring

Last ned App

Tilgang til assistanse og råd, raskt og enkelt

Vår nye App innholder nyttig informasjon, ditt reisekort og alle nødvendig telefonnummer du trenger for å få assistanse. Er du forsikret via din arbeidsgiver hos AIG, har du mulighet til å benytte de ulike tjenestene appen tilbyr helt gratis.

Last ned appen via App Store eller Google Play. For å få tilgang til appen må du registrer deg med ditt polisenummer.