Spania

Spania har gjennom flere år vært et av de største skadeland, og det forventes mange saker fra nordiske reisende i Spania i år igjen.

I høysesongen i fjor sommer utgjorde saker fra Spania over 21 % av det totale antallet saker for nordiske reisende, og sakene var spredt over alle aldersgrupper, men med en liten overvekt av barn i alderen 0-19 år på snaue 36 %. Dette kan være et uttrykk for at Spania er en foretrukken feriedestinasjon for barnefamilier i sommerhøysesongen.

Hvordan være sikker og trygg på reise i Spania

Den generelle sikkerhetssituasjonen i Spania:

 • Spania anses som et reisemål med lav risiko.
 • Det er - som i de fleste europeiske land - en generell fare for terror.
 • Det meste av kriminaliteten i Spania er småkriminalitet (lommetyveri, veskenapping og vinningstyveri).

Råd om trygghet og sikkerhet ved reising i Spania:

 • Vær oppmerksom på at folkerike steder er mer utsatt for terroristangrep, dette inkluderer (men er ikke begrenset til) offentlige transportsystemer, turistattraksjoner, nattklubber, restauranter og markedsplasser.
 • Unngå enhver form for store folkeansamlinger/demonstrasjoner.
 • Hold oppsikt med eiendelene dine og ikke la deg lure av "smarte tyver".
 • Hvis du blir utsatt for en kriminell handling bør du rapportere dette til det lokale politiet så raskt som mulig.

Nødnumre i Spania: 

 • SOS – alle tjenester: 112
 • Politi: 091
 • Medisinsk nødnummer: 061
 • Brann: 080
 • Lokalt politi: 092

Få tilbud på forsikring

Med over 20 000 medlemmer i ryggen har Virke solid forhandlings kraft og fremforhandlet svært gode priser og vilkår.