Tyrkia

Det er registrert en nedgang i antall saker fra Tyrkia de siste årene. Fra 2015 til 2017 opplevde vi en reduksjon i antall saker på 51 %.

Men i sommerhøysesongen 2018 steg antallet saker fra Tyrkia igjen, og det betyr at det nå er det nest største skadelandet i sommerhøysesongen. I underkant av 13 % av alle sakene i perioden er fra Tyrkia, og det var en økning i antallet saker fra 2017 til 2018 på 28 %.

De norske reisende utgjør ca. 20 % av det totale antallet saker fra Tyrkia i sommermånedene.

Tyrkia er en populær feriedestinasjon for barnefamilier i sommerhøysesongen, og barn i alderen 0-19 år utgjør 39 % av sakene.

Hvordan være sikker og trygg på reise i Tyrkia

Den generelle sikkerhetssituasjonen i Tyrkia:

 • Det er en økt risiko for terrorisme og sivil uro, inkludert voldelige demonstrasjoner.
 • Kriminaliteten et problem spesielt i store byer som Ankara og Istanbul.
 • Et annet problem utenfor de store byene er trafikkulykker som følge av dårlig veistandard.
 • Faren for terrorisme gjelder i hele landet, men er størst langs grensen til Syria, i de sørøstlige områdene og i større byer som Istanbul, Ankara og Izmir.
 • Det er ikke uvanlig med store demonstrasjoner. Disse demonstrasjonene foregår naturligvis oftere i de større byene. Demonstrasjonene går for det meste rolig for seg, men kan tidvis bli voldelige.
 • Det meste av kriminaliteten i Tyrkia er småkriminalitet (lommetyveri, veskenapping og vinningstyveri).
 • I populære turistområder er det rapportert om såkalte "dop/date-voldtekter" hvor overgriperen putter dop i drinkene.
 • Svindel med overbetaling hvor kunder lures til å betale mer enn forventet er ikke uvanlig på restauranter og i barer.

Råd om trygghet og sikkerhet i Tyrkia:

 • Vær oppmerksom på at folkerike steder er mer utsatt for terroristangrep, dette inkluderer (men er ikke begrenset til) offentlige transportsystemer, turistattraksjoner, nattklubber, restauranter og markedsplasser.
 • Unngå enhver form for store folkeansamlinger/demonstrasjoner.
 • Det forventes at du alltid skal kunne identifisere deg overfor representanter for myndighetene – ha derfor alltid med deg kopi av personlig ID/pass.
 • Hold oppsikt med eiendelene dine og ikke la deg lure av "smarte tyver".
 • Hold alltid øye med drikken din for å forhindre folk i å helle beroligende midler i den.
 • Bruk bilbelte og ikke nøl med å snakke til sjåføren hvis du føler deg utrygg. Vær klar over at veistandarden kan være dårlig utenfor de større byene.
 • Hvis du blir utsatt for en kriminell handling bør du rapportere dette til det lokale politiet så raskt som mulig.

Nødnumre i Tyrkia: 

 • SOS – alle tjenester: 112
 • Medisinsk nødnummer/ambulanse: 112
 • Brann: 110
 • Politi: 155

Få tilbud på forsikring

Med over 20 000 medlemmer i ryggen har Virke solid forhandlings kraft og fremforhandlet svært gode priser og vilkår.