Anne Kjersti Toft

Bransjeleder omsorg
Hovedorganisasjonen Virke

Anne er utdannet statsviter. Hun har arbeidet i mange ulike frivillige organisasjoner med politisk påvirkning. Hun har også erfaring fra Helsedirektoratet og store private stiftelser.

Anne arbeider team ideell og frivillighet og har ansvar for barnevern, sykehjem og bo- og omsorgssektoren. Hovedoppgavene er politisk påvirkning på vegne av medlemmene og oppfølging/kontakt med medlemmene innen hennes bransje.