Emma Lind

Bransjeleder
Hovedorganisasjonen Virke

Emma er leder for kreativ næring i Virke, og er ansvarlig for å utvikle og styrke rammevilkårene for bransjen og Virkes medlemmer.