Gravferd

Urner

Virke Gravferd er den eneste bransjeorganisasjonen for begravelsesbyråer i Norge. Vi er byråenes forlengede arm inn mot myndigheter for å bedre rammebetingelser og regelverk.

Vi har egne krav til medlemskap i Virke Gravferd. Og vi har lokalavdelinger i hele landet som er opptatt av dine lokal forhold. Disse møteplassene gir en egen dimensjon til medlemskapet, med faglig påfyll og fagsosialt felleskap.

Virke Gravferd håndterer ca. 90 prosent av de rundt 42000 årlige dødsfallene i Norge. Vår viktigste oppgave er å være en samlende organisasjon og et talerør for bransjen i dialog med myndigheter, presse og publikum. Virke Gravferd utgir eget bransjeblad 4 ganger pr. år. Virke Gravferd ledes av Gunnar Hammersmark og et bransjestyre bestående av representanter fra våre virksomheter.

Hvordan bruke Virke Gravferd?

Din hverdag skal i hovedsak bestå av å drive virksomheten på en effektiv og lønnsom måte. Vår oppgave er å hjelpe deg med alt fra praktiske problemer til de store, bransjespesifikke utfordringene. Inkludert i medlemskapet får du rask hjelp i personalsaker, lønns- og tariffspørsmål, juridiske utfordringer og andre dagligdagse spørsmål. Våre advokater hjelper deg med større saker til meget rimelige betingelser. Mange av våre virksomheter erfarer at bruken av våre advokater alene sparer inn medlemskontingenten.

Virke Gravferd er opptatt av det du er opptatt av. Gjennom tett medlemskontakt kjenner vi din hverdag og dine utfordringer og kan bidra aktivt til å få din virksomhet til å virke bedre. Vi gir deg tilgang på ny kunnskap, arrangerer møter og seminarer og reiser ut på besøk. Du kan ta del i et dynamisk bransjefelleskap og oppleve en hoved-organisasjon som jobber hardt for å bedre bransjens interesser og kår. Kanskje opplever du, som mange andre, at det er litt ensomt å være arbeidsgiver. Virke Gravferd er en viktig nettverksbygger som inviterer til nyttig kompetanse-utveksling i og på tvers av din bransje.

Gjennom tett og konstruktiv dialog nyter vi høy tillit hos myndigheter og samarbeids-partnere som NAV, sykehusene og offentlige myndigheter. Vi fokuserer på løpende, faglig kompetanseheving og oppdatering av våre virksomheter og har tett oppfølging med juridisk og annen praktisk støtte. Derfor er våre virksomheter fornøyde med jobben vi gjør for dem, og derfor er vi en hovedorganisasjon i vekst.

Omdømmeundersøkelsen 2019

  • 6.juni 2019 |  Omdømmeundersøkelsen som ble presentert på landsmøtet i slutten av mai. Undersøkelsen viste blant annet at:
    1. Bransjen har et generelt godt omdømme og de som har vært i kontakt med gravferdsbyråer har en
      stor grad av tilfredshet
    2. Store forskjeller mellom kjønn hos kundene, når det kommer til tilfredshet, grad av emosjoner og visualitet, krav og åpenhet for nytenking.
    3. Det foreligger et generasjonsskifte når det kommer til gravferd, blant annet i det at yngre ønsker bredere tjenestetilbud, er mer positive til å bestille slike tjenester, er mer opptatt av miljøhensyn og ønsker i større grad ikke-religiøse seremonier.

Åpne undersøkelsen i ny fane her >>

Les mer

Nyttige lenker for gravferdsbransjen

Gravferdsnytt