vacancy image

Ønsker du en stilling der du kan fordype deg i bransjer innen norsk handels- og tjenestenæring? Å bli en av de som kjenner norsk handelsnæring aller best? Hovedorganisasjonen Virke bruker egenutviklet innsikt og analyser i sitt arbeid med å beskrive og påvirke utviklingen av handels- og tjenestenæringen i Norge. I den forbindelse vil vi styrke teamet med en senioranalytiker.

Hvilke muligheter får du som senioranalytiker hos oss?

Som senioranalytiker får du et stort ansvar med å ivareta og utvikle Virkes rolle som ledende kunnskapssenter for norsk handels- og tjenestenæring. I rollen har du tett kontakt med medlemmer som ønsker særskilt innsikt i sitt marked. Du får tilgang til Virkes rike datagrunnlag, og får ressurser til å videreutvikle Virkes datagrunnlag, analyser og rapporter.

Nærmere om arbeidsoppgaver:

 • Innhente og behandle bransjerelevant statistikk og produsere bransjeanalyser innen handel og tjenesteytende næringer
 • Ansvar for drift av Virkes retaildatabase
 • Tett kontakt med medlemmer som ønsker innsikt i sitt marked
 • Delta i og lede prosjekter for andre avdelinger i Virke, der analyse- eller statistikkarbeid inngår
 • Delta aktivt i arbeidet med å videreutvikle eksisterende analyser og se potensial for nye analyser
 • Utvikle og formidle analytiske funn og bransjepolitiske budskap for interessenter i og utenfor Virke, blant annet gjennom skriftlige rapporter og foredrag

Vi hjelper medlemmene våre med innsikt om utviklingen i deres bransjer gjennom bransjerapporter på måneds-, kvartals- og årsnivå, bestilte analyser, presentasjoner, foredrag og konferanser. I arbeidet vil du få støtte fra dyktige kollegaer i Virkes analyseavdeling. Analyseavdelingen lager også underlag for Virkes arbeid med politikk og næringsutvikling, som del av området for Samfunnspåvirkning.

For å lykkes som senioranalytiker hos oss er det viktig at du raskt kan tilegne deg dyp kunnskap om driverne bak den markedsmessige utviklingen innenfor enkeltbransjer og næringer, løpende analysere utviklingen i disse driverne og formidle innsikten på en god måte.

Vi ser etter deg som er nysgjerrig, selvstendig og med stor gjennomføringsevne. Du trives med både produksjons- og prosjektoppgaver. I tillegg ønsker vi at du har:

 • Økonomiutdannelse på masternivå
 • Minimum 5 års relevant arbeidserfaring fra analyse- og utredningsarbeid eller konsulentvirksomhet
 • God forretnings- og markedsforståelse
 • Gode samarbeids- og kommunikasjonsevner
 • Svært gode muntlige, skriftlige og visuelle fremstillingsevner
 • Gode Excel-ferdigheter og systemforståelse
 • Erfaring med analyseverktøy som R, Python eller tilsvarende
 • Erfaring med bransjer i norsk handels- og tjenestenæring er en fordel

 

Vi tilbyr

 • Varierte og utfordrende arbeidsoppgaver
 • Gode muligheter for faglig og personlig utvikling
 • Konkurransedyktige betingelser
 • Et hyggelig og inkluderende tverrfaglig arbeidsmiljø
 • Sentral rolle i utformingen av fremtidens næringsliv

 

Virke holder til i store og lyse lokaler på Solli plass.

Søknadsfrist 12. august

Ved spørsmål om stillingen kontakt

Linn Bredesen
Linn Bredesen
leder analyse og bransjeutvikling

Er du interessert i denne stillingen?

Søk
Du blir sendt til Reachmee-skjema.