Konferanser

24. januar

Ledersummit for Ideell og frivillig sektor

Ideell og frivillig sektor er som alle andre helt avhengig av å være i utvikling. Vi kan være så annerledes vi bare vil, er ikke tilbudene våre i utvikling vil vi ikke lykkes.

Det handler om hvordan vi leder menneskene i egen organisasjon, det handler om teknologi og digitalisering. Ikke minst handler det handler om politisk posisjonering og mulighetsrom.

Alt dette har vi lagt inn i denne ledersummiten. Vi tror på sterke, unike tilbud som vil være i vekst i fremtiden. Sammen inspirerer vi hverandre til hvordan. Bruk en dag i januar sammen!

Ledersummit 2019

6. mars 2019

Franchisekonferansen 2019

Delta på Nordens største møteplass for franchisegivere og franchisetakere 6. mars 2019.

Hvordan skape lønnsomhet og vekst i franchisedrift? Franchisemodellen har hatt en kraftig vekst i Norge de siste tiårene, hva skal til for å bygge opp et franchisekonsept som lykkes over tid i et konkurranseutsatt marked?

Franchisekonferansen 2019

24.09.2019

Handelskonferansen 2019

Virke Handel er daglig i kontakt med beslutningstakere i norsk handel og vet hvilke utfordringer bransjen står overfor. Det faktum gjenspeiler Handelskonferansen, hvor vi ser på handel i mikro- og makroperspektiv samtidig som vi gir deg konkrete verktøy og tips, som du kan ta i bruk i morgen.

Jobber du i eller med handel. Sitter du i ledelsen? Er du ansvarlig for innkjøp, salg eller marked? Er teknologi, analyser eller økonomi ditt felt? Er du gründer? Handelskonferansen er nettopp din møteplass.

Handelskonferansen 2019

Kontakt

Hanne Larsson-Fremberg

Eventrådgiver

Konferanser