13.00

Åpning og orientering om samlingen

Annegret Mayer & Florian Seikel: Germany at a glance

Kari Bente Skarbø: Den perfekte stormen i varehandelen

Petter Irgens Gustafson: Utviklingsavdelingen for morgendagens behov

Henning Källqvist: Tro mot forretningsideen – også i fremtiden?

Kjetil Enger: The Day after Tomorrow

Ine Wigernæs: Lær av toppidrettsutøverne

18.00

Samling før middagen

19.00

Middag og sosialt samvær på Soria Moria