Informasjonsseminar om Forsikret tjenestepensjon

Vi inviterer til informasjonsseminar om Forsikret tjenestepensjon Virke

I tariffoppgjøret i 2018 ble det enighet om en løsning som gir museer og andre kulturinstitusjoner mulighet til å endre dagens pensjonsløsning til Forsikret tjenestepensjon Virke. Løsningen vil gi virksomhetene forutsigbare utgifter til pensjon og samtidig sikre de ansatte en god, trygg og livslang pensjon.

Vi merker en økt interesse for pensjonsavtalen, og mange har spørsmål rundt overgang fra gammel til ny løsning. Vi vil derfor gå i gjennom hva den nye pensjonsløsningen innebærer, samt hvordan dere kan innføre Forsikret tjenestepensjon Virke.

Innleder vil være Tom Wedvik som er fagsjef for pensjon i Virke Forsikring. Tom vil også være tilgjengelig for individuell rådgivning i etterkant av seminaret for de som ønsker det.

Program

  • 10.00 Enkel servering
  • 10.30 Informasjonsseminar om pensjon
  • 12.00 Individuell rådgivning
Les mer