Er du gründer? Virke hjelper deg i vekstfasen

Virke har inngått et samarbeid med Creative Tech Hunt. Nå leter vi etter landets beste teknologigründere, og informerer om hvordan arbeidsgiverstøtte fra Virke kan hjelpe deg med en gründerbedrift i vekst.

Gründermiljøene kan skape enorme verdier. De er pådrivere for tjenesteinnovasjon og bærekraftige produkter og forretningsmodeller. Altfor ofte går forretningsideer med stort potensial til grunne fordi man ikke er forberedt på vekstfasen. Ifølge SSB er bare en av fire nyetablerte foretak aktive etter fem år. Med Virkes hjelp, kan flere lykkes.

Som medlem i Virke, kan vi hjelpe deg med spørsmål om arbeidsrett, advokathjelp, og fordelsavtaler for bedriften. Vi jobber aktivt for gode rammebetingelser for oppstarts miljøene. Vi tilbyr også grundige bransjeanalyser, og utviklende interessefellesskap.

Som del av Creative Tech Hunt skal vi finne Norges mest lovende kreative teknologigründere. Bli med oss når vi kommer til Trondheim, Stavanger, Bergen, Tromsø og Oslo, og bli inspirert av hvordan vi skal bygge morgendagens Norge.

Meld deg på gjennom å klikke på ditt arrangement under:

Creative Tech Hunt Fredrikstad @ Blender Collective - 21. november

Creative Tech Hunt Oslo @ 657 Oslo - 26. november

Gründerpolitikk

Virke fronter politikk for at vi skal få flere norske gründere, og for at flere skal lykkes med oppskaleringsfasen. Et moment i dette arbeidet er økt innovasjonsaktivitet i tjenesteproduksjon – både i privat og offentlig sektor. Målrettet politikk og tiltak for å sikre dette er:

  • Virkemiddelapparatet for gründere må koordineres bedre.
  • Apparatet må i større grad rette tiltak mot etablerte bedrifter.
  • Profesjonalisere utvelgelsen av satsing på gründere for å øke verdien av investeringer.
  • En rikelig tilgang på risikovillig kapital.
  • Utdanningsprogrammer må prioritere entreprenørskap og innovasjon.
  • Sørge for at forskere og gründere møtes for kunnskapsutveksling og -utvikling.
  • Investeringer i innovasjons- og gründermiljøer.

Forenkling

Virke arbeider for færre innrapporteringskrav, økt fokus på digitalisering, et forenklet regelverk, mer forutsigbare rammebetingelser og at det generelt skal være enklere å drive virksomhet i Norge.

Skatte- og avgiftspolitikk

Virke ønsker en aktivitets- og arbeidsfremmende skatte- og avgiftspolitikk. Det er viktig å innrette skatte- og avgiftspolitikken slik at aktivitet og arbeid ikke hemmes.

Forskning og innovasjon

Virke mener forskning og innovasjon er selve nøkkelen til økonomisk vekst. Og vi er særlig opptatt av å fremme økt innovasjonsaktivitet i tjenesteproduksjon – både i privat og offentlig sektor.