Seminar: Økonomisk tilskudd og søknadsskriving

Det er en kunst å skrive gode søknader som utløser økonomisk støtte. Det holder ikke at ideen er god. Virke ideell og frivillighet inviterer medlemmene til seminar om hvordan virksomheten kan søke om økonomisk tilskudd gjennom fond.

Mange virksomheter får ikke økonomisk støtte til gode ideer fordi søknaden ikke er skrevet treffende nok. I dette seminaret vil du få råd og tips om hvordan du skriver gode søknader som oppfyller krav til både form og innhold.

Program:

Øivind Skjerve, fagsjef i Virke ideell og frivillighet, informerer om

  • Virke OU-fond Tjenesteytende (HUK-fondet)
  • Extrastiftelsen
  • Sparebankstiftelsen
  • Slik skriver du gode søknader
  • Nettsider med alternative muligheter for økonomisk tilskudd