Nye regler om personalrabatter og rapportering av tredjepartsytelser - hva må arbeidsgiver gjøre nå?

1. januar kom det flere viktige endringer i skattereglene på lønnsområdet. Regelendringene er relevante for alle bedrifter med ansatte. Vi går gjennom reglene og hvordan man praktisk må forholde seg til dette.

Kort oppsummert kommer det regelendringer på personalrabatter, tredjepartsrabatter, gaver til ansatte, overtidsmat og fri avis:

  • Personalrabatt: En personalrabatt er en rabatt som medarbeidere får på kjøp av varer/tjenester fra arbeidsgiver. En personalrabatt er rabatt på varer/tjenester som omsettes i egen virksomhet. Skatteplikt vil inntreffe for rabatter over 50 prosent av omsetningsverdien og/eller totalt årlig rabatt for over kr. 7 000.
  • Tredjemannsrabatt: Når en ansatt mottar rabatt fra andre enn arbeidsgiveren (tredjeparter) kan det pålegges skatterapportering dersom rabatten gis på grunn av arbeidsforholdet. Skatteplikt inntreffer fra første krone.
  • Bonuspoeng: Bonuspoeng som for eksempel flybonus eller bonusser på hoteller er skattepliktige og fra 1.1. pålegges arbeidsgiver å innberette skatt. Skatteplikt fra første krone.

I tillegg kommer det et omfattende rapporteringsansvar for arbeidsgivere hva gjelder tredjepartsytelser ansatte mottar, som for eksempel bruk av flybonuspoeng og andre poeng, rabatter, gaver og deltakelse på kundepleiearrangementer.

Vi går gjennom reglene og hvordan man praktisk må forholde seg til dette.

Mange lurer på hva de må gjøre og hva som kreves av arbeidsgiver. Her har vi gode innspill!

Foredragsholder

Foredragsholder fra PWC. Det vil være advokater tilstede som er tilgjengelige for å kunne svare på spørsmål og ha dialog med deltakerne.