skoleledere lytter og smiler til foredrag

Muligheter og dilemmaer for rektorer og skoleledere

Er du skoleleder? Da er dette seminaret for deg! Her vil du få en innføring fra A til Å om temaer og problemstillinger du vil møte i ditt virke som rektor. Lederskap er en krevende jobb og vi skal være der for å hjelpe deg, men med dette seminaret vil du stå mye bedre rustet til å gjøre en god jobb i møte med elever, foreldre og ansatte.

Program

08.45

Registrering og kaffe

09.00

Stillingsutlysning og ansettelser, inkl midlertidige ansettelser

09.40

Arbeidstidsavtaler

10.15

Kaffe

10.25

Lønn og tariffavtaler

11.15

Lunsj

12.00

Konflikter oppstår av og til, gode råd ved konflikthåndtering

12.45

Offentlighetsloven og innsyn, hva gjelder for skolene

13.15

Kaffe

13.25

Arbeidsgiverguiden, nettbaserte håndbøker og nettverk

13.35

Arbeidsgivers styringsrett knyttet til fravær, sykefravær, permisjoner

14.10

Opphør av ansettelsesforholdet (oppsigelse, avskjed, alder)

14.55

Oppsummering og avslutning

15.00

Slutt