Konferanse hos Virke

Velkommen til Virkes utdanningspolitiske konferanse 2018!

Digitaliseringen er kommet til skolen og det endrer hvordan vi jobber, tenker og samarbeider. Vi gir deg innsikt og inspirasjon til å ta din skole videre i det digitale. Vi tar den store diskusjonen om hvordan utdanningssektoren kan møte behovene til fremtidens samfunn og arbeidsliv. Sammen ser vi også på hvilke føringer som legges for forskningen og hvordan det er mulig å skape et helhetlig utdannings- og kompetanseløp gjennom barnehager, grunnskoler, folkehøgskoler, fagskoler, høgskoler og universiteter. Velkommen til en dag som er skreddersydd for din utdanningsvirksomhet i dagens situasjon, med alle utfordringer og muligheter vi står ovenfor. Her får du verdifulle kontakter, nettverk, inspirasjon, råd og ikke minst bransjesamhold. Meld deg på allerede i dag, vi gleder oss til å se deg!

Program

09:30

Registrering og kaffe

10:00

Velkommen v/Inger Helene Venås, direktør Virke ideell og frivillighet

10:05

«Digitalisering – utfordringer og muligheter for utdanningssektoren» v/Ivar Horneland Kristensen, administrerende direktør, Virke

11:30

Spørsmål/kommentarer

12:00

Lunsj

12:45

«Ny langtidsplan for forskning og høyere utdanning – innhold og betydning for utdanningssektoren» v/Vidar L. Haanes, rektor ved MF

13:15

Spørsmål/kommentarer

13:25

Kaffepause

13:35

«Hvorfor trenger vi friskolene?» v/Atle Simonsen, statssekretær i Kunnskapsdepartementet, Frp

14:05

Spørsmål/kommentarer

14:15

Benstrekk

14:25

«GDPR – har vi alt under kontroll?» v/Susanne Knoph-Larsen, Virke

14:45

Spørsmål/kommentarer

15:00

«Presentasjon av Virkes utdanningspolitiske manifest» Hele mennesket - hele livet. v/Tormod Skjerve, seniorrådgiver i Virke

15:30

Slutt