Folkehøgskoledagen 2019

Virke ønsker folkehøgskolenes rektorer og styreledere velkommen til Folkehøgskoledagen 2019.

Denne dagen vil handle om krisehåndtering og om folkehøgskolenes behov for endringer i framtida. Hvilket ansvar har rektor og skolene i krevende situasjoner? Vi ser framover på folkehøgskolenes bidrag til livslang læring, samt skolenes muligheter og behov for endring og utvikling.

Du vil møte andre rektorer og styreledere som du kan utveksle erfaringer og ideer med. Sammen kan dere bidra til å bringe folkehøgskolene fremover.

 

Program

09:30

Registrering og kaffe

10:00

Velkommen

10:10

Kriseledelse

10:45

Hvilket ansvar har styret og rektor?

11:30

Lunsj

12:30

Livslang læring og Folkehøgskolenes rolle

12:55

Folkehøgskolene i framtida

13:20

Pause

13:30

Tariffavtalenes betydning for utviklingen av folkehøgskolene

13:45

Drøfting av aktuelle problemstillinger

14:55

Plenum med oppsummering

15:00

Avslutning