Handelskonferansen

Handelskonferansen

Handelen dør ikke. Den endrer seg. Slik den alltid har gjort. Men endringene skjer raskere og med større kraft enn tidligere. Internasjonalt snakkes det nå om BOPIS (buy online, pickup in store) og BORIS (buy online, return in store), som uttrykk for kundens økte forventninger til fleksibilitet, bekvemmelighet og en sømløs kundereise. Hva betyr det for deg og din virksomhet?

På Handelskonferansen 2019 har vi invitert de fremste ekspertene til å snakke om hvilke konkrete grep som kreves for å kapre og beholde fremtidens kunder.

Les mer

Program

Les mer
07.45-08.30

Registrering

08.30-08.40

Åpning av dagen - Kundeopplevelse

08.40-10.30

Fra apokalypse til renessanse

10.20-11.30

Bopis og Boris

11.30

Lunsj

12.20-13.55

Fra gråstein til gull

14.15-16.00

CEX

16:00

Takk for i dag

Konferansierer

  • Ingvill Størksen, Bransjedirektør Virke dagligvare, Virke
  • Even Westerveld, Informasjonsdirektør, DNB
Les mer

 

Vi er tett på handelen og vet hvilke utfordringer bransjen står overfor

Virke Handel er daglig i kontakt med beslutningstakere i norsk handel og vet hvilke utfordringer bransjen står overfor. Det faktum gjenspeiler Handelskonferansen, hvor vi ser på handel i mikro- og makroperspektiv samtidig som vi gir deg konkrete verktøy og tips, som du kan ta i bruk i morgen.

Jobber du i eller med handel. Sitter du i ledelsen? Er du ansvarlig for innkjøp, salg eller marked? Er teknologi, analyser eller økonomi ditt felt? Er du gründer? Handelskonferansen er nettopp din møteplass.

 

Les mer

Tidligere handelskonferanser:

2018: Retail Apocalypse

Tema: Den raske teknologiske utviklingen har endret kundeadferden slik vi kjenner den. Dette ødelegger, fortrenger og legger de gamle forretningsmodellene i handelen død. Digital teknologi endrer den fysiske butikken og spillereglene for hvordan verdier skapes, leveres og kapres snus på hodet. For ikke å gå under må handelsaktører først se og akseptere den nye virkeligheten – for så å finne en ny vei i kampen om kundene. Møt professorer og eksperter på retail snakke om og debattere de nye trendene, og få vite hvilke bransjer som vokser mest i den norske varehandel – og hvilke som stagnerer.

Hør podcastserien vår her >>

 

2017: Rethink, restart, retail

Tema: Handelsnæringen er i kraftig endring. Netthandel, økt konkurranse fra utenlandshandel og nye digitale løsninger gjør fremtiden uforutsigbar for det som er Norges største private sysselsetter. Alt vi vet om kunder, handlemønstre og forbruksvaner utfordres. På årets konferanse stiller vi spørsmålene – hvordan vil handelen se ut i fremtiden? Hvem står igjen som vinnerne, og hvem taper kampen om de nye kundene?

Se filmen fra en av foredragsholderne, Thimon de Jong, her >>

 

2016: Connect

Tema: Årets konferanse belyste konsekvensene av å leve i en stadig mer sammenkoblet verden med nye digitale verktøy og hvordan dette påvirker hvordan vi tilegner oss kunnskap, kommuniserer og forholder oss til våre omgivelser. Kjøpsreisens nye veier ble også sett på med nye øyne og hvordan norsk handel kan finne nye måter å møte kunden på.

Se sammendrag av konferansen på youtube her >>

Les mer