Handelskonferansen 2016

Handelskonferansen 2016 er vel overstått!

Årets konferanse belyste konsekvensene av å leve i en stadig mer sammenkoblet verden med nye digitale verktøy og hvordan dette påvirker hvordan vi tilegner oss kunnskap, kommuniserer og forholder oss til våre omgivelser. Kjøpsreisens nye veier ble også sett på med nye øyne og hvordan norsk handel kan finne nye måter å møte kunden på. 
 
Vi takker alle involverte parter og ikke minst deltaker for i år og ønsker velkommen tilbake til neste år.
 
Tentativ dato for neste års konferanse er 19. sept. 2017
 
Se presentasjoner fra årets konferanse nedenfor.
Ønsker du å se en sammenfatning av dagen i film, klikk her

Handelskonferansen er Norges største og viktigste møteplass for norsk handel. Her møtes retailledere, leverandører, investorer og andre som jobber tett med norsk handel. Vi garanterer spennende foredrag fra toppledere, interessante diskusjoner, aktuelle analyser, ny innsikt og inspirasjon.