14:00

Registrering

14:30

Velkommen - konferansier

14:35

Paul Chaffey | Regjeringens omstillingspolitikk og konsulentbransjens rolle.

15:00

BJ Richards | The ‘pinched middle’: How consulting firms in Norway can hang onto their female senior

15:40

Paneldiskusjon "Pinched middle" i Norge

16:05

Tar konsulentbransjen sin egen medisin? Unge konsulenter deler sitt perspektiv

16:25

PAUSE og nettverksbygging

17:00

William Johnson | Disruption, Differentiation and an Alternative View of Value

18:00

Paul Collins | The Impact of Digital Convergence on Consulting M&A

18:40

Virke deler ut prisen "rollemodeller"

18:50

Avslutning