Ledersummit: Ideell og frivillig sektor i utvikling

Ideell sektor står i en innovativ tradisjon. Men vi blir aldri ferdig med utviklingsarbeidet. Innovasjon har mange innfallsvinkler. Nå handler det om inkludering, bærekraft og tjenesteinnovasjon. Vi inviterer til en ledersummit som skal gi inspirasjon og kunnskap.

Du møter blant annet helseminister Bent Høie, toppsjef i Nav Sigrun, Vågeng, Virkes administrerende direktør Ivar Horneland Kristensen og en lang rekke nøkkelpersoner i og for ideell og frivillig sektor.

Velkommen til en bra dag, sier vi!

Program

10.00

Velkommen

10.10

23 Punkter som virkeliggjøres- Regjeringsplattform i praksis

10.50

Inkluderingsdugnaden- Dette vil vi

11.05

Inkludering er innovasjon-Min visjon

11.25

Virke på scenen

11.30

Lunsj

12.20

Bærekraft satt i system

12.40

Innovasjon i bærekraft- Slik tenker vi

13.00

Hvordan jobbe konkret og godt med bærekraft

13.10

Pause

13.20

Innovasjon, kommunikasjon og å løse folks problemer.

14.40

Tjenestedesingn- Kreativ arbeidsform for innovasjon

15.10

Pause

15.20

Kreativ ledelse- Det handler om hvordan du tenker

16.00

Mingling

16.30

Middag

18.30

Slutt

Det finnes teleslynge i konferansensalen

Les mer