10.00

Velkommen

10.10

23 punkter som virkeliggjøres: Regjeringsplattform i praksis

10.50

Inkluderingsdugnaden: Dette vil vi

11.05

Inkludering er innovasjon: Min visjon

11.25

Virke på scenen

11.30

Lunsj

12.20

Bærekraft satt i system

12.40

Innovasjon i bærekraft: Slik tenker vi

13.00

Hvordan jobbe konkret og godt med bærekraft

13.10

Pause

13.20

Innovasjon, kommunikasjon og å løse folks problemer

14.40

Tjenestedesign: Kreativ arbeidsform for innovasjon

15.10

Pause

15.20

Kreativ ledelse: Det handler om hvordan du tenker

16.00

Mingling

16.30

Middag

18.30

Slutt