Utdanningspolitisk konferanse

Virke ideell og frivillighet har gleden av å invitere til Virkes utdanningspolitiske konferanse 2019!

På årets utdanningspolitiske konferanse kan du la deg inspirere til hvordan din skole kan jobbe med bærekraft, innovasjon, og livslang kompetansebygging.

Professor Mads Andenes vil ta for seg rettssikkerhet knyttet til §9a i opplæringsloven og mannen med lengst erfaring som innsatsleder i Oslopolitiet, Thor Langli, vil bevisstgjøre oss på planlegging og håndtering i krisesituasjoner. Kort og godt et program du må få med deg!

Det vil bli en dag med dyktige foredragsholdere og spennende innhold!

Program

09.30

Registrering og kaffe

10.00

Velkommen- Bærekraft, innovasjon, kompetanse

10.15

Bærekraft som konkurransefortrinn for ideelle utdanningsinstitusjoner

11.45

Innovasjon i skole og utdanning

11.30

Hvordan jobber vi med bærekraft og innovasjon?

12.15

Lunsj

12.45

Behovet for livslang kompetanse – hvordan møter vi behovet?

13.30

Kaffe

13.40

Hvordan ivareta lærere og rektors rettssikkerhet i lovverk om trakassering og mobbing?

14.40

Hvordan drive godt beredskapsarbeid og god krisehåndtering?

15.30

Slutt