I digitaliseringsstormen - bygger du leskjerm eller heiser du seil?