• : Sosial bærekraft

  Bernt G. Apeland, administrerende direktør i Hovedorganisasjonen Virke ønsker velkommen. Du får også hilse på bransjedirektør i Virke ideell og frivillighet Erik Eide, og hans styreleder Ingunn Moser.

 • : Mangfold, inkludering og tilhørighet – kan vi forbedre oss?

  Ved Marie Louise Sunde, Co-founder & CEO Equality Check og Lisa Cooper, sosial entreprenør og daglig leder av Catalysts.

 • : Kompass i ruskevær

  Ved Tale Hugnes, utenlandssjef i Caritas Norge.

 • : Omsorgsberedskap i krig og fred

  Malin Stensønes, generalsekretær Norske Kvinners Sanitetsforening

 • : Hilsen til ideell og frivillig sektor

  Ved Statssekretær Trine Fagervik (Sp)

 • : Kompass i ruskevær fortsetter

  Stine Schultz Heireng, generalsekretær i Norges Speiderforbund.

  Geir Lippestad, forsvarsadvokat og tidligere medlem Virkes sentralstyre, Torstein Lerhol og Ida Hauge Dignes, Medvind Assistanse.

 • : Hva er ideelle og frivillige aktørers særtrekk, og kan det settes ord på den merverdi som skapes? 

  Hør Forsker Stephen Sirris ved VID vitenskapelig høgskole presentere funn fra forskningsprosjektet «Ideelle aktørers særtrekk, merverdi og impact» som utforsker merverdien som skapes av ideelle velferdsaktører.

 • : Panelsamtale

  • Stephen Sirris, (PhD) prodekan for utdanning ved Handelshøyskolen NMBU
  • Jørn Henning Theis, direktør Haraldsplass diakonale stiftelse
  • Anita Ellefsen, direktør for divisjon behandling i Blå Kors
  • Benjamin Endre Larsen, HR-direktør Diakonhjemmet Omsorg
  • Helga Øvsthus Tønder, daglig leder Tøyen Unlimited
 • : Innovasjonskraft – de gode eksemplene

  Her vil du garantert bli inspirert av de gode, innovative eksemplene fra sektoren. Vi toucher innom temaer som gjengkriminalitet, sykehus, eldreomsorg med mer. Vi spør også: har ideelle og frivillige organisasjoner gode rammer for å drive med innovasjon? Og hvordan vil forresten AI påvirke fremtidens velferd? 

  Ved Ingrid Elise Sigmundstad, virksomhetsleder KFUK-KFUM Forandringshuset og Per Martin Knutsen, Stiftelsen Betanien Bergen.

  Musikalske innslag med ungdom fra Forandringshuset.

 • : Open AI og ChatGPT. En ny generasjon teknologiske verktøy som gir dine ansatte superkrefter.

  Ved Runar Wiksnes, sjefsanalytiker Virke

 • : Avslutning

  Vi tar forbehold om endringer i programmet.

 • : Ytringsklima på arbeidsplassen – kan vi også lære av det som går bra?

  Vi starter opp i det nære, med tema organisasjonskultur og arbeidsmiljø. Hvordan sikrer vi et ytringsklima på arbeidsplassen, som fremmer læring, utvikling og trivsel? Du møter blant andre Knut Olav Åmås, direktør i Stiftelsen Fritt Ord. 

  Vi skal lære av feil, men vi skal også lære av det som går bra. #Råbra er en metode som er tatt i bruk på flere avdelinger ved ulike sykehus i Norge, og som handler om å løfte frem det som fungerer og lære av det. Marianne Nordhov, Universitetetssykehuset i Nord-Norge (UNN) vil presentere avvikssystemet med positivt fortegn!

  Inkludering på arbeidsplassen. Hva er inkluderingskompetanse?

  Ved Tormod Skjerve, ekspert utdannings- og kompetansepolitikk. 

 • : Lunsj