Anne Tingelstad Wøien fagsjef

Litt om Anne

Jeg er fagsjef for utdanning med ansvar for barnehager, grunnskoler og videregående skoler, fagskoler og folkehøgskoler. Jeg jobber med interessepolitikk tilknyttet medlemmene våre samt oppgaver knyttet til fag- og yrkesopplæring i Virke. Jeg har lang erfaring fra skoleverket og politikken, blant annet som tidligere stortingsrepresentant i Utdannings- og forskningskomiteen.

;