Search Results here!

Asbjørn André Myrlund Prosjektdirektør

Litt om Asbjørn

Asbjørn er prosjektdirektør i Virke og jobber med strategi og forretningsutvikling på tvers i organisasjonen. Han har også ansvaret for fordelsavtalene (rammeavtaler) som tilbys medlemmene.

;