Astrid Bergmål leder virke reiseliv

Litt om Astrid

Astrid leder Virke Reiseliv, som organiserer bredden i reiselivet. Pakkereisearrangører som selger reiser i og ut av Norge, incoming, reisebyråene, hotell- og overnattingssteder, opplevelsesbedrifter og destinasjonsselskaper er blant medlemmene i Virke Reiseliv. Astrid er aktiv i den offentlige debatten om blant annet utvikling av norsk reiseliv, rammevilkår og bærekraftig reiseliv. Hun er opptatt av å jobbe for og med medlemmene i hele landet.

Dette gjør Astrid hos Virke

Virke Reiseliv jobber for å styrke rammevilkårene til medlemmene våre. Vi jobber politisk både lokalt, regionalt, nasjonalt og på EU-nivå, gjennom deltagelse i den europeiske paraplyoranisasjonen ECTAA. Vi har et særlig søkelys på bærekraftig reiseliv, og å bistå medlemmene gjennom det grønne skiftet. Virke Reiseliv samarbeider med den internasjonale sertifiseringsordningen Travelife, slik at medlemmene våre får tilgang på verktøy de kan bruke i sin hverdag. Astrid og forretningsadvokatene i Virke tilbyr også juridisk bistand, og er spesialiserte i pakkereisespørsmål.

;