Bård Westbye forhandlingsansvarlig

Litt om Bård

Er utdannet Siviløkonom og har jobbet hos Virke siden 2014. Tidligere erfaring fra Departement og Oslo kommune.

Dette gjør Bård hos Virke

Er leder av Team Tariff, har ansvaret for Virkes tariffavtaler. Gjennomfører tariffrevisjon og har også ansvaret for tarifftolkningen av Virkes avtaler. Sitter i styret til TBU, Fellesordningen for AFP, Fellestiltakene LO-Virke, OU fond YS-Virke

;