Bengt Herning bransjedirektør virke byggenæringen

Litt om Bengt

Jobbet i byggenæringen hele livet som tømrermester, importør av bygg og anleggsprodukter, Marketingansvarlig i TrioVing, Proff og Storkundeansvarlig i Byggmakker, konseptutvikler (Optimera Proff)-kategorisjef-Masterdataansvarlig-Kvalitetssjef i Optimera. Halvstudert røver med interesse for kultur, politikk, digitalisering og bærekraft.

Dette gjør Bengt hos Virke

Ansvarlig for Virke Byggenæringen. Ivaretar nåværende og potensielle medlemmer som lever av byggenæringen, bortsett fra byggevarehandelen som ivaretas av Virke Byggevarehandel og rådgivere som ivaretas av Virke Kunnskap og Teknologi. Har mye fokus på digitalisering av byggenæringen og de muligheter som ligger i dette. Gjerne koblet mot miljø og bærekraft.Kombinert med et sunt arbeidsliv og bærekraftsfokus er det store muligheter for byggenæringen også i fremtiden.

;