Benjamin Endré Larsen bransjeleder sykehus og barnevern

Litt om Benjamin

Jeg er fagsjef for helse- og sosialtjenester, med ansvar for blant annet ideelle sykehjem, rusinstitusjoner og barnevernsinstitusjoner. Jeg jobber blant annet med interessepolitikk, forretningsstrategi, medierådgivning og utredninger. Jeg har brei bakgrunn fra forvaltning, politikk og organisasjonsliv, og har også drevet grunnforskning på helsefeltet.

;