Christopher Tønnessen

seniorrådgiver statistikk og analyse

Litt om Christopher

Christopher jobber i avdeling for statistikk og analyse i Virke. Christopher jobber i hovedsak med sysselsettings- og lønnsstatistikk. Han jobber også med tariffoppgjørene.

Dette gjør Christopher hos Virke

Christopher er utdannet statsviter med hovedvekt på kvantitative data. Han har tidligere erfaring med statistikk- og analysearbeid av sysselsetting innen helsefeltet.