Elin Spjelkavik juridisk direktør/advokat

Litt om Elin

Elin er juridisk direktør i Hovedorganisasjonen Virke. Hun har ledet Juridisk i Virke siden starten av 2018 og området består av 33 medarbeidere. Hun er selv advokat og har før dette 20 års erfaring fra ulike leder- og fagstillinger i Gjensidige Forsikring ASA.

Dette gjør Elin hos Virke

Som juridisk direktør sitter hun i Virkes ledergruppe og leder organisasjonens fagavdelinger innen arbeidsrett og forretningsjus. Hun påser at virksomheten utøves i tråd med lover, forskrifter og internt regelverk og andre styrende dokumenter, samt bistår og rådgir ledelsen i forbindelse med oppfølgning av brudd på internt og eksternt regelverk. Erfaring: 2018 - d.d. Juridisk direktør, Hovedorganisasjonen Virke 2015 - 2018 Leder Personskade Spesial og Forsikringsmedisin, Gjensidige Forsikring ASA 2013 - 2015 Leder Yrkesskadeavdeling og Personskade Spesial, Gjensidige Forsikring ASA 2007 - 2013 Leder Yrkesskade, Gjensidige Forsikring ASA 2006 - 2007 Fagsjef Yrkesskade, Gjensidige Forsikring ASA 1998 - 2006 Kundebehandler, fagkonsulent og seniorkonsulent, Gjensidige Forsikring 2001 - 2003 Advokatfullmektig, Forsikringsjuridisk, Gjensidige Forsikring Utdannelse: 2008 Høyere Forsikringseksamen BI 2003 Advokatbevilling 1996 Cand.jur., Universitetet i Oslo

;