Search Results here!

Geir Indal Advokat

Litt om Geir

Geir Indal er prosedyreadvokat i Virke. Han har betydelig prosedyreerfaring fra tingrett og lagmannsrett og håndterer prosessoppdrag i individuelle arbeidsrettslige saker for Virkes medlemsvirksomheter, samt saker for arbeidsretten. Han bistår også medlemmene på alle områder innen individuell og kollektiv arbeidsrett, med særlig vekt på opphør av arbeidsforhold, nedbemanninger, forhandling av sluttpakker og virksomhetsoverdragelser.

Dette gjør Geir hos Virke

Prosedyre i individuell og kollektiv arbeidsrett. Oppsigelse, avskjed, sluttavtaler og virksomhetsoverdragelser.

;