Gerhard Anthun

bransjedirektør Virke Digitalhandel

Dette gjør Gerhard hos Virke

Gerhard leder Virke e-Handel. De viktigste oppgaver: - dialog med medlemsbedrifter, øvrige netthandelsaktører og offentlige etater - arrangere møter og konferanser for nettverksbygging og faglig oppdatering - utgi nyhetsbrev med relevante bransjeartikler som ikke publiseres andre steder - sikre bransjen like og forutsigbare rammebetingelser og kundene sikkerhet ved netthandel Virke e-Handel ble etablert i 2015 etter at nettbutikkenes bransjeorganisasjon Distansehandel Norge ble innlemmet i Virke. Foreningen ble startet som Norsk Postordreforening i 1983. Virke e-Handel driver sertifiseringsordningen Trygg e-Handel og er Norges medlem i Ecommerce Europe - interesseorganisasjonen for e-handel i EU og EØS.