Gullik Slagsvold Støre

rådgiver politikk og kommunikasjon