Search Results here!

Hege Christensen Birkeli Advokatassistent DNA

Litt om Hege

Hege jobber som advokatassistent i avdeling arbeidsrett men bistår også administrativt i øvrige juridiske avdelinger.

Dette gjør Hege hos Virke

Bistår advokater og -fullmektiger i juridiske avdelinger. Superbruker i CRM og P360. Sekretær i HØR (Handelens Ølsalgsråd) hvor Virke har sekretariatsfunksjonen.

;